(02)6361-9587 | Mon - Fri 10AM - 5PM

Kawasaki Motorcycles Z1 Kawasaki Z1 Airbox Top Engine

Model/Part Number: 81-2362


Kawasaki Motorcycles Z1 Engine Kawasaki Z1 Airbox Top - 81-2362

Kawasaki Motorcycles Z1
Kawasaki Z1 Airbox Top Engine

Model/Part Number: 81-2362

$49.00

Lid to top of Z1 airbox.