(02)6361-9587 | Mon - Fri 10AM - 5PM

Kawasaki Motorcycles Z1 Kawasaki Z1 Oil Filter Bolt (72-76) Engine

Model/Part Number: 156-2402


Kawasaki Motorcycles Z1 Engine Kawasaki Z1 Oil Filter Bolt (72-76) - 156-2402

Kawasaki Motorcycles Z1
Kawasaki Z1 Oil Filter Bolt (72-76) Engine

Model/Part Number: 156-2402

$45.00

Oil filter bolt with o ring.